انتخاب رشته کنکور ۹۹

بسیاری از داوطلبان کنکور گمان میکنند کنکور روز کنکور به پایان میرسد ، این در حالی است که انتخاب رشته کنکور ، خودش به تنهایی ۵۰% راه است .

انتخاب رشته - تعیین رشته


تعیین رشته است که تعیین میکند ثمره تلاش های شبانه روزی شما به چه رشته و دانشگاهی ختم میشود . بسیاری از داوطلبان کنکور که شاید در بین نزدیکان و اطرافیان خودتان هم باشند ، پس از انتخاب رشته ، از رشته و دانشگاهی که در آن قبول شده اند راضی نیستند . این نارضایتی میتواند از زمان اعلام نتایج بروز کند یا حتی چندین سال بعد از ورود به بازار کار .( در واقع این افراد از رشته ای که در ان قبول شده اند راضی نیستند و هیچ علاقه ای به درس خواندن و یا کار کردن در ان رشته ندارند .)


همچنین بسیاری دیگر از داوطلبان کنکور سراسری نیز هستند که پس از اعلام نتایح و مقایسه رتبه خودشان با سایر دوستان متوجه میشوند با اینکه رتبه کنکور شان از دوستانشان خیلی بهتر بوده ، رشته و دانشگاهی که قبول شده اند نسبت به دوستشان خیلی بد تر است و اینجا است که حسرت میخورند که ای کااااش انتخاب رشته را ، جدی میگرفتم تا تلاش هایم از بین نمیرفت و رتبه کنکورم نمیسوخت .


بنابراین تعیین رشته دانشگاه از ۲ جهت بسیار پر اهمیت است .


۱- تعیین رشته ی مناسب برای جلوگیری از پشیمانی های آینده

۲- قبولی در بهترین رشته و دانشگاه ممکن تا رتبه کنکور شما سوخته نشود.

 

اردوی عید


چند نکته خیلی مهم درباره انتخاب رشته کنکور

تعیین رشته است که تعیین میکند ثمره تلاش های شبانه روزی شما به چه رشته و دانشگاهی ختم میشود . بسیاری از داوطلبان کنکور که شاید در بین نزدیکان و اطرافیان خودتان هم باشند ، پس از انتخاب رشته ، از رشته و دانشگاهی که در آن قبول شده اند راضی نیستند .

دریافت مشاوره

نکات مهم در خصوص انتخاب رشته سراسری و آزاد ۹۹