0
02122891840

بررسی تغییر کتاب های نظام جدید

در سال های اخیر نظام آموزشی کشور تغییراتی جدی به خود دیده است. همراه با تغییراتی در سیستم آموزشی کتاب های درسی نیز تغییر پیدا کرده است. با توجه به اینکه منبع اصلی کنکور کتاب های درسی است، بهتر است داوطلبین با آگاهی از تغییرات انجام شده به مطالعه دروس بپردازند. در ادامه با بررسی تغییرات کتاب های نظام جدید در آموزش سنتر همراه ما باشید.

تغییرات کتاب های نظام جدید، از تغییر متن زیست تا مسائل آمار و ریاضی

تغییرات کتاب های نظام جدید همه ی پایه های تحصیل را در برمی گیرد. این تغییرات بیشتر در کتاب های درسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است. برای آشنایی بهتر با تغییر کتاب های نظام جدید، ما تغییرات را طبقه بندی کردیم که در ادامه مقاله به آن پرداخته ایم. تغییرات کنکور کتاب های نظام جدید

تغییرات کتاب های درسی برای کنکور ریاضی ۹۹

کتاب های رشته ریاضی از جمله کتاب هایی است که تغییرات چندان زیادی نکرده است. در ادامه تمامی دروس و تغییرات انجام شده این رشته را مشاهده می کنید.

تغییرات دروس حسابان، هندسه، ریاضی پایه و گسسته نظام جدید

در دروس حسابان، هندسه، ریاضی پایه و گسسته نیازی به تهیه کتاب جدید نیست. این دروس هیچ تغییری نداشته اند و با مطالعه کتاب نظام قدیم می توان به مطالعه آن ها پرداخت. پیش از ادامه مطلب توصیه می کنیم در بررسی خدمات اردوی نوروزی نیز با ما همراه باشید.

تغییرات کتاب فیزیک نظام جدید

تغییرات دروس کتاب نظام جدید فیزیک نیز بسیار کم است. این تغییرات در حد عوض شدن اعداد مسائل کتاب است. به همین دلیل کنکورهای نظام قدیم با همان کتاب می توانند در کنکور جدید شرکت کنند. تغییرات کتاب های کنکور

تغییرات کتاب شیمی نظام جدید، بیشتر تغییر کنکور ریاضی در درس شیمی

شیمی را باید از دروسی دانست که تغییرات بسیار زیادی در آن انجام شده است. در کتاب های نظام جدید از واژگان، اشکال جدیدی استفاده شده است. همچنین بخش عمده ای از مطالب کتاب شیمی قدیم در کتاب های جدید حذف شده است. بنابراین توصیه می کنیم داوطلبین کنکور حتما شیمی دهم چاپ ۹۶، شیمی یازدهم چاپ ۹۷ و شیمی دوازدهم چاپ ۹۸ را تهیه کنند.

تغییرات دروس عمومی کنکور ریاضی نظام جدید

دروس عمومی کنکور ریاضی نظام جدید تغییر مهمی نکرده است. بنابراین مطالعه همان کتاب های قدیمی می توان به داوطلب در کسب یک رتبه مطلوب کمک کند. البته پیشنهاد می شود برای درس دینی از کتاب تست جدید استفاده شود.

تغییرات کتاب های درسی نظام جدید برای کنکور تجربی

تغییرات کتاب های درسی نظام جدید تجربی بیشتر در درس زیست اتفاق افتاده است. در ادامه با یکدیگر تغیرات کتب درسی کنکور تجربی را با یکدیگر بررسی می کنیم. تغییرات کتاب های تجربی

بررسی تغییرات کتاب زیست کنکور تجربی

زیست مهم ترین رشته تجربی است. در کتاب های نظام جدید، درس زیست شناسی تغییرات بسیار زیادی کرده است. این تغییرات شامل عوض شدن واژگان، تصاویر و اشکال کتاب است. بنابراین داوطلبین کنکور نظام جدید بهتر است زیست دهم چاپ ۹۶، زیست یازدهم چاپ ۹۷ و زیست دوازدهم چاپ ۹۸ را تهیه کنند. خالی از لطف نیست اگر برای کسب تجربه بیشتر و موفقیت در کنکور زندگی نفرات برتر آزمون ورودی دانشگاه را هم بررسی کنید. در همین راستا از شما دعوت می کنیم به بررسی رتبه های برتر کنکور چند ساعت می خوابند؟ نیز بپردازید.

بررسی تغییرات دروس ریاضی کنکور تجربی

دروس ریاضی کنکور تجربی جدید تغییری نداشته است. بنابراین با مطالعه همان کتاب های نظام قدیم می توان درصد قابل قبولی در کنکور نظام جدید به دست آورد.

بررسی تغییرات کتاب فیزیک نظام جدید

تغییرات فیزیک رشته تجربی مانند رشته ریاضی در حد عوض شدن اعداد و مسائل کتاب است. بنابراین می توان با مطالعه کتاب های نظام قدیم فیزیک به آمادگی مناسبی برای کنکور رسید.

بررسی تغییرات شیمی کنکور تجربی

کنکوری های نظام قدیم و نظام جدید برای مطالعه شیمی بهتر است از شیمی دهم چاپ ۹۶، شیمی یازدهم چاپ ۹۷ و شیمی دوازدهم چاپ ۹۸ استفاده کنند. تغییرات کتاب شیمی بسیار گسترده بوده و با کتاب های نظام قدیم نمی توان در کنکور جدید شرکت کرد. تغییرات کتاب شیمی کنکور

بررسی دروس عمومی کنکور تجربی

در دروس عومی کنکور تغییرات خاصی صورت نگرفته است. بنابراین داوطلبان می توانند با مطالعه کتاب های نظام قدیم به آمادگی مناسبی کنکور تجربی دست پیدا کنند.

بررسی تغییرات کتاب های درسی کنکور نظام جدید رشته انسانی

کنکور انسانی نیز مانند کنکور ریاضی و تجربی دچار تغییرات مهمی شده است. در ادامه تغییرات کنکور انسانی در دو بخش عمومی و اختصاصی را بررسی می کنیم.

تغییرات کتاب های درسی عمومی کنکور انسانی

کتاب های فارسی اولین کتاب هایی هستند که برای کنکور جدید تغییر پیدا کرده اند. داوطلبان برای موفقیت در کنکور بهتر است کتاب فارسی یازدهم و دوازهم جدید را تهیه کنند. البته کتاب درسی پایه دهم تغییری نکرده است. همچنین تغییرات کتاب های یازدهم و دوازهم نیز در حد تغییر چند درس است. کتاب عربی نظام جدید نیز به نسبت نظام قدیم تغییرات چندانی را تجربه نکرده است. تنها کتاب پایه دوازهم تغییراتی جزئی داشته است. کتاب دین و زندگی کنکور ۹۹ نیز در پایه دهم و یازدهم تغییر چندانی نداشته اما بهتر است برای مطالعه دینی و زندگی پایه دوازدهم از کتاب جدید استفاده کنیم. کتاب زبان انگلیسی کنکور نظام جدید نیز مانند کنکور نظام قدیم است و تغییری نکرده است.

بررسی تغییرات کتاب های اختصاصی کنکور نظام جدید انسانی

کتاب آمار و ریاضی کنکور نظام جدید مانند کنکور نظام قدیم است. این کتاب ها تغییرات چندانی نداشته است. بنابراین داوطلبین می توانند از همان کتاب های قدیمی استفاده کنند. کتاب اختصاصی اقتصاد انسانی نیز بدون هیچ تغییری باقی مانده است و می توان از همان کتاب قدیمی برای شرکت در کنکور استفاده کرد. کتاب فنون ادبی در پایه دهم تغییری نداشته است اما بهتر است داوطلبین کتاب فنون ادبی جدید را برای پایه یازدهم و دوازدهم تهیه کنند. در این دو پایه تغییراتی در کتاب رخ داده است. کتاب عربی اختصاصی انسانی نیز بدون هیچ تغییری باقی مانده و داوطلبین می توانند از همان کتاب قدیمی برای آمادگی کنکور استفاده کنند. پیشنهادی میکنیم در این بخش از مقاله زمانی را برای بررسی وسواس مطالعاتی نیز در نظر بگیرید. وسواس مطالعه مشکلی است که دانش آموزان بسیاری درگیر آن هستند. تغییرات کتاب های انسانی کنکور نظام جدید همچنین کتاب های تاریخ و جغرافیای انسانی نیز در هر سه پایه بدون تغییر باقی مانده است. جامعه شناسی انسانی در پایه دهم تغییری نداشته اما در پایه های یازدهم و دوازدهم تغییرات جدی داشته و بهتر است داوطلبین کتاب نظام جدید را مطالعه کنند. کتاب منطق انسانی تغییرات زیادی کرده است و داوطلبین بهتر است کتاب نظام جدید را تهیه کنند. کتاب فلسفه انسانی نیز تغییرات مهم داشته و کتاب های نظام جدید منبع بهتری برای مطالعه هستند. کتاب روانشناسی کنکور نظام جدید در مقایسه با کنکور نظام قدیم تغییراتی اندک داشته است.

یک نکته مهم درباره بررسی تغییر کتاب های نظام جدید

در انتهای مقاله و پس از بررسی کامل تغییرات کتاب های نظام جدید باید بر این نکته تاکید کنیم که الزما تغییرات گفته شده کتاب ها را سخت تر نکرده است. بنابراین داوطلبین لازم است با حفظ آرامش به مطالعه کتاب های نظام جدید بپردازند. پیشنهاد می کنیم برای کتاب های تست بیشتر از کتاب های نظام جدید استفاده کنید. تغییرات انجام شده بر روی کتب درسی برای همه داوطلبین شرایط یکسانی را پیش آورده و با حفظ آرامش و تلاش مستمر می توان نتیجه مطلوبی را در کنکور کسب کرد.

 

ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال ۱۳۹۹

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.