0
02122891840

پایه های تحصیلی

[section label=”Dark section with box right” bg=”13024″ bg_color=”rgb(171, 171, 171)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.64)” padding=”59px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

کلاس‌ آموزشی پایه ششم تا یازدهم

کلاس‌های پیشرفته برای قبولی در آزمون ورودی برترین مدارس در تهران که توسط مؤسسه آموزشی فرهنگی موفقیت برگزار میگردد.

[/col]


[/section]
[section label=”Timeline: Vertical”]
[col span__sm=”12″] [row_inner label=”Time 1 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13018″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(42, 51, 226)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(42, 51, 226)” color=”light”]

کلاس ششم تیزهوشان تقویتی

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

کلاس ششم از مهم ترین پایه های تحصیلی است . از طرفی امتحان نهایی پایه ششم را پیش رو داریم . و از جهتی تعیین مدرسه سال آینده. طبق آمار سازمان سنجش ۹۰% رتبه های زیر ۱۰۰۰ در تهران از مدارس تیزهوشان(سمپاد) و نمونه دولتی بوده اند و بخش قابل توجهی از مابقی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور از برخی مدارس غیردولتی خاص بوده اند.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 2 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(29, 164, 76)” color=”light”]

کلاس هفتم

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

ورود به پایه هفتم با چالش ها و مشکلات متفاوتی برای دانش آموزان همراه است ، ازوارد شدن به مدرسه جدید و سختی عادت به شرایط و معلمان جدید گرفته تا تغییر سیستم آموزشی از توصیفی به نمره ای عددی ، همگی باعث میشوند تا دانش آموزان در این پایه برای اولین بار دچار افت تحصیلی شوند.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13018″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(0, 154, 54)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13017″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(223, 87, 7)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(235, 64, 9)” color=”light”]

کلاس هشتم

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

هرساله از دانش آموزان نهمی در انتهای سال ، برای انتخاب دانش آموزان برتر به منظور ثبت نام در مدارس برتر اعم از نمونه دولتی ، تیزهوشان و دیگر مدارس دولتی و غیر انتفاعی آزمونی گرفته میشود . مباحث این آزمون دروس پایه هشتم و نهم میباشد و دانش آموزان برای قبولی در این آزمون نیاز دارند تا علاوه بر اینکه معدل کتبی تشریحی ترم اول و دوم نهم بالایی داشته باشند ،در آزمون تستی جزء نفرات برتر باشند.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0, 85, 172)” color=”light”]

کلاس نهم

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

هرساله از دانش آموزان نهمی در انتهای سال ، برای انتخاب دانش آموزان برتر به منظور ثبت نام در مدارس برتر اعم از نمونه دولتی ، تیزهوشان و دیگر مدارس دولتی و غیر انتفاعی آزمونی گرفته میشود . مباحث این آزمون دروس پایه هشتم و نهم میباشد و دانش آموزان برای قبولی در این آزمون نیاز دارند تا علاوه بر اینکه معدل کتبی تشریحی ترم اول و دوم نهم بالایی داشته باشند ،در آزمون تستی جزء نفرات برتر باشند.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13017″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(0, 85, 172)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13018″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(223, 87, 7)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(235, 64, 9)” color=”light”]

کلاس دهم

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

اگر میخواهید در کنکور سراسری رتبه ی زیر ۱۰۰۰ کسب کنید و به رشته و دانشگاه مورد علاقه خودتان برسید ، میبایست از پایه دهم ، خودتان را برای کنکور آماده کنید .و تلاش کنید پایه دهم را هم اکنونبصورتتشریحی و تستی کنکوری،آموزش ببینید.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 4 – Left” style=”collapse” v_align=”equal”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(0, 85, 172)” color=”light”]

کلاس یازدهم

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

اگر میخواهید از همین امسال پایه یازدهم خود را برای کنکورتان جمع بندی کنید . و به این قدرت برسید که در خرداد ماه پیش رو بتوانید به تمام سوالات کنکور از پایه دهم و یازدهم۱۰۰% پاسخ درست دهید.

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ force_first=”small” border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13018″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(0, 85, 172)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner label=”Time 3 – Right” style=”collapse” v_align=”equal” h_align=”right”] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″ border=”0px 2px 0px 0px” border_margin=”60px 50% 0px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(228, 228, 228)”] [featured_box img=”13018″ pos=”center” icon_border=”3″ icon_color=”rgb(223, 87, 7)”] [gap visibility=”hidden”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 25px 0px” animate=”bounceInUp” depth=”2″] [row_inner_1 style=”collapse” padding=”10px 20px 2px 20px”] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(235, 64, 9)” color=”light”]

کلاس کنکور

[/col_inner_1] [col_inner_1 span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

برترین کلاس های کنکور ویژه رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی ، با بهترین کادر کلاس کنکور تهران ، بصورت حضوری و آنلاین ، تا دیر نشده در مینی دوره رایگان ثبت نام کن تا بیشتر با ما آشنا بشی و در این مدت پایه یازدهم هم خوب خوب جمع بندی کنی .

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner] [/col]


[/section]

Rate this page