آبی حسابان (۲) دوازدهم ریاضی – قلم چی

75,000 تومان 65,000 تومان

✔ 285 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور.
✔ 259 تست از آزمون های کانون.
✔ 256 تست طراحی شده از کتاب درسی
✔ اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است.
✔ تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 12 موضوع منطق بر 12 درس کتاب درسی
✔ 5 آزمون جمع بندی، در پایان هر فصل یک آزمون جمع بندی 20 سوالی ارائه شده است.

تماس بگیرید