آبی شیمی کنکور – قلم چی

130,000 تومان 120,000 تومان

✔ 3600 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با کتاب درسی
✔ 598 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید
✔ 1065 سوال از آزمون های کانون
✔ 1837 سوال طراحی شده با هدف پوشش دهی تمرین های کتاب درسی
✔ 217 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 70 درس نامه کاربردی با هدف پوشش تست های تیپ
✔ 12 آزمون جمع بندی : یک پیمانه سوال در پایان هر فصل
✔ 140 سوال کنکور داخل و خارج کشور 1398

تماس بگیرید