آبی هندسه (۳) دوازدهم ریاضی – قلم چی

45,000 تومان 38,000 تومان

✔ 157 تست از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور
✔ 185 تست از آزمون های کانون
✔ 28 تست طزاحی شده از کتاب درسی
✔ 20 بسته مطالعاتی
✔ 23 پیمانه 20 سوالی
✔ 9 پیمانه 10 سوالی
✔7 موضوع منطق بر 3 فصل کتاب درسی

تماس بگیرید