آبی کنکور فیزیک – قلم چی

130,000 تومان 115,000 تومان

✔ 3600 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با کتاب درسی
✔ 1710 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید
✔ 1087 سوال از آزمون های کانون
✔ 803 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 221 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 133 درس نامه کاربردی با هدف پوشش تست های تیپ
✔ 18 آزمون جمع بندی درایان فصل ها
✔ 235 سوال ویژه برترها در پایان فصل ها
✔ پاسخ تشریحی کامل تمام سوالات در جلد دوم قرار دارد

تماس بگیرید