0
02122891840
محتوای اردو نوروز
فاقد تصویر شاخص

آموزش سنتر، برگزار کننده بزرگ‌ترین اردوی نوروز

بدون شک مؤسسه آموزش سنتر برگزار کننده بزرگ‌ترین اردو مطالعاتی نوروز در سطح تهران است، می پرسید چرا؟ قبل از پاسخ گویی به این پرسش باید بگوییم: «آنچه یک اردوهای مطالعاتی نوروز را به رویدادی مؤثر تبدیل می کند، یقیناً ...
فاقد تصویر شاخص

اردوی نوروزی دانشگاه خواجه نصیر ، بهترین فرصت جمع بندی دروس پیش از کنکور

شاید بهترین فرصت برای جمع بندی دروس پیش از کنکور، شرکت در اردوی نوروزی دانشگاه خواجه نصیر باشد. این اردو بر پایه افزایش میزان آمادگی داوطلبان کنکوری از منظر مطالعاتی بنا گشته است. اینکه دانش آموزان می توانند در ماه ...