رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید

کلاسهای رشته ریاضی فیزیک

کلاس های رشته تجربی

کلاسهای رشته انسانی

کادر اساتید کنکور

استاد حسینخواه ادبیات .کنکور موفقیت
استاد احمدی عریی کنکور موفقیت
استاد موسوی دینی کنکور موفقیت
استاد قیومی زبان انگلیسی کنکور موفقست
استاد مسچی مشاور کلاس کنکور موفقیت
مشاوره تحصیلی پایه دهم - برنامه ریزی کنکور - برنامه ریزی کنکور - مشاور کنکور - سهیل ربیعی - مشاور کنکور ربیعی - برنامه ریزی پایه یازدهم - ثبت نام کلاس دهم ریاضی
استاد عباس اشرفی حسابان کنکور موفقیت
استاد محمدی هندسه گسسته کنکور موفقیت
استاد یارمحمدی فیزیک کنکور موفقیت
علوم-نهم-فیزیک-دهم-یازدهم-کلاس تیزهوشان نهم
استاد تهرانی شیمی کلاس کنکور موفقیت
استاد سعید ریاضی تجربی کنکور موفقیت
استاد اسلام ریاضی انسانی . کنکور موفقیت
استاد خداشناس فلسفه اقتصاد روانشناسی کنکور انسانی
استاد پیمان بیگدلی تاریخ جفرافیا جامعه شناسی کلاس کنکور موفقیت
استاد سیف زیست کنکور تجربی موفقیت

کلاس های جمع بندی یازدهم رشته ریاضی فیزیک

کلاس های جمع بندی یازدهم رشته تجربی

کلاس های جمع بندی یازدهم رشته انسانی