0
02122891840
استاد یاسین جمال خواه - شیمی - آموزشگاه موفقیت

پل های ارتباطی

استاد یاسین جمال خواه

دبیر شیمی پایه دهم، یازدهم و کنکور ، کارشناسی شیمی کاربردی و سابقه تدریس در بیش از 10 مرکز آموزشی در تهران و دبیرپروازی به کرمان و سایر شهر ها

مهارت ها

شیمی دبیرستان و کنکور 94
علوم هفتم تا نهم 90
مشاوره تحصیلی 82
نویسندگی 80
تدریس فیزیک 70

استاد یاسین جمال خواه، کارشناسی شیمی کاربردی.

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های خاتم ولنجک، راه رشد، علامه حلی ۳، قلم چی، علوی، رشد، امام صادق و آموزشگاه علمی آزاد موفقیت.

دبیر پروازی کرمان و سایر شهر های ایران