0
02122891840

بررسی ضرایب دروس کنکور انسانی زیر ذره بین آموزش سنتر

کنکور انسانی از آزمون هایی است که داوطلبین زیادی در آن شرکت می کنند. جدای از مطالعه درست، شناخت ضرایب عمومی و اختصاصی کنکور به داوطلب کمک می کند تا با برنامه ریزی بهتری اقدام به مطالعه کند. در این مقاله می خواهیم به بررسی ضرایب دروس کنکور انسانی بپردازیم. در ادامه در آموزش سنتر همراه ما باشید.

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی

کنکور انسانی مانند سایر رشته های آزمایشی ریاضی، تجربی، هنر و زبان از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. در بخش عمومی داوطلب باید به ۱۰۰ سوال در مدت زمان ۷۵ دقیقه پاسخ دهد. ضرایب دروس عمومی کنکور

درس زبان و ادبیات فارسی عمومی کنکور انسانی

ادبیات فارسی نقش ویژه ای در کنکور انسانی است. داوطلبین کنکور انسانی باید ابتدا در دفترچه عمومی به سوالات عمومی ادبیات پاسخ دهند. سپس در دفترچه اختصاصی به سراغ سوالات اختصاصی زبان و ادبیات فارسی بروند. ادبیات فارسی با ضریب ۴ مهم ترین درس کنکور عمومی است. این درس ۲۵ تست از ۱۰۰ سوال عمومی را شامل می شود.

درس عربی عمومی کنکور انسانی

عربی دومین درس دفترچه عمومی است. داوطلبین کنکور انسانی باید به ۲۵ تست عربی پاسخ دهند. مثل زبان و ادبیات فارسی درس عربی نیز هم در دفترچه عمومی و هم دفترچه اختصاصی سوال دارد. ضریب عربی در دفترچه عمومی برابر با ۲ است و به همین دلیل روش مطالعه عربی کنکور اهمیت بالایی در موفقیت دارد.

درس دین و زندگی کنکور انسانی

دین و زندگی کنکور سومین درس دفترچه را تشکیل می دهد. این درس نیز شامل ۲۵ تست است. پس از زبان و ادبیات فارسی، درس معارف با ضریب ۳ مهم ترین درس دفترچه اختصاصی را تشکیل می دهد. ضرایب دروس کنکور عمومی

درس زبان انگلیسی کنکور انسانی

زبان انگلیسی آخرین درس دفترچه است. این درس شامل ۲۵ تست است که داوطلب بایستی به آن پاسخ دهد. ضریب زبان انگلیسی مانند عربی برابر با ۲ است.

نگاهی به تعداد سوال و زمان پاسخ گویی دفترچه اختصاصی کنکور انسانی

پس از بررسی دروس عمومی حال نگاهی به تعداد سوال، ضریب و زمان پاسخ گویی دروس اختصاصی داریم. دفترچه اختصاصی شامل ۱۸۰ تست است که داوطلب بایستی در مدت زمان ۱۶۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهد.

ریاضی و آمار کنکور اختصاصی انسانی

ریاضی و آمار اولین درس دفترچه است. این درس شامل ۲۰ تست است که داوطلب باید در مدت زمان ۲۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهد. ضریب درس ریاضی برای زیرگروه یک برابر با ۲، زیر گروه دو و سه برابر با ۴، زیرگروه چهار و پنج برابر با ۳ است.

اقتصاد کنکور اختصاصی انسانی

درس اقتصاد کنکور انسانی شامل ۱۵ تست است. داوطلب باید در مدت زمان ۱۰ دقیقه به سوالات پاسخ دهد. ضریب این درس برای زیر گروه یک برابر با ۱، زیر گروه های دو، چهار و پنج برابر با ۲ و در زیر گروه سه برابر با ۳ است.

درس ادبیات فارسی اختصاصی کنکور انسانی

درس زبان و ادبیات فارسی شامل ۳۰ تست است. زمان پاسخ گویی به سوالات این درس نیز ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. ضریب ادبیات فارسی در زیر گروه یک برابر با ۴ و در سایر زیر گروه های برابر با ۲ است. ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

درس عربی اختصاصی کنکور انسانی

درس عربی اختصاصی شامل ۲۰ تست است. داوطلب بایستی در مدت زمان ۲۰ دقیقه به این تعداد سوال پاسخ دهد. ضریب درس عربی اختصاصی کنکور انسانی در زیر گروه یک برابر با ۴ و در سایر زیرگروه ها برابر با ۱ است.

تاریخ و جغرافیا کنکور اختصاصی انسانی

درس تاریخ و جغرافی کنکور شامل ۳۰ تست است. دفترچه ۲۵ دقیقه را برای پاسخگویی به این ۳۰ تست در نظر گرفته است. ضریب این درس برای زیر گروه چهار برابر با ۳ و در سایر زیرگروه ها برابر با ۱ است.

درس علوم اجتماعی کنکور انسانی

درس علوم اجتماعی کنکور انسانی ۲۰ تست از ۱۸۰ تست اختصاصی را تشکیل می دهد. پیشنهاد می شود داوطلب در مدت زمان ۱۵ دقیقه به این ۲۰ تست پاسخ دهد. ضریب درس علوم اجتماعی کنکور در زیرگروه یک برابر با ۱، در زیرگروه دو برابر با ۳، در زیرگروه سه و چهار برابر با ۲ و در زیر گروه پنج برابر با ۳ است. ضرایب کنکور انسانی

فلسفه و منطق کنکور انسانی

فلسفه و منطق کنکور ۲۵ تست را تشکیل می دهد. داوطلب باید در مدت زمان ۲۵ دقیقه به این سوالات پاسخ دهد. ضریب درس فلسفه و منطق در زیر گروه یک برابر با ۳، زیر گروه دو و سه برابر با ۱، زیر گروه چهار و پنج برابر با ۲ است.

روانشناسی کنکور تخصصی انسانی

روانشناسی آخرین درس کنکور تخصصی انسانی را تشکیل می دهد. روانشناسی شامل ۲۰ تست اختصاصی است که داوطلب باید در مدت زمان ۱۵ دقیقه به آن پاسخ دهد. ضریب درس روانشناسی کنکور انسانی در زیر گروه یک برابر با ۱، زیر گروه دو برابر با ۲، زیرگروه سه برابر با ۱ و در زیر گروه های چهار و پنج برابر با ۳ است.

منظور از زیر گروه ها چیست؟

زیرگروه های هر گروه آزمایشی به معنی رشته های تحصیلی دانشگاهی آن رشته است. برای آشنایی کامل لیست زیر گروه ها به همراه رشته های آن ها را در زیر مشاهده می کنید:

زیرگروه ۱ در کنکور سراسر انسانی:

زبان و ادبیات فارسی ، دبیری زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، دبیری زبان و ادبیات عرب ، مترجمی زبان عربی ، ادبیات و زبان عربی ، الهیات و معارف اسلامی ، دبیری الهیات و معارف اسلامی ، دبیری علوم دینی ، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی ، کاردانی تربیت‌معلم قرآن ، علوم اسلامی ، علوم قرآنی ، معارف اسلامی و حقوق ، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد ، علوم دینی و معارف اسلامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، معارف اسلامی و الهیات ، حقوق ، علوم قضایی ، کارشناس فقه ، کاردانی امور حقوقی و کنسولی ، پلیس قضایی ، حکمت اسلامی و فلسفه ، فلسفه

زیرگروه ۲ در کنکور سراسر انسانی:

علوم اجتماعی ، دبیری علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مددکاری اجتماعی ، خبرنگاری (گرایش علوم اجتماعی ، فرهنگی)

 زیرگروه ۳ در کنکور سراسر انسانی:

مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت امور بانکی ، علوم اقتصادی ، کارشناسی خبرنگاری ، بانکداری ، امور بانکی ، مدیریت بیمه ، کاردانی امور مالی و مالیاتی ، امور گمرکی ، کاردانی امور گمرکی ، کاردانی حسابداری ، کاردانی امور بیمه ، مدیریت ، مدیریت دولتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت مسافرتی و جهانگردی ، کاردانی مدیریت صنعتی ، فلسفه ، اقتصاد حمل‌ونقل ، اقتصاد صنعتی ، کاردانی علمی کاربردی صنایع چاپ ، حسابداری ، کاردانی مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه اکو ، خدمات امور اداری ، مدیریت و کمیسر دریایی ، کاردانی امور دفتری ، کارشناسی تولید سیما ، مدیریت بانکداری

زیرگروه ۴ در کنکور سراسر انسانی:

روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی) ، اطلاعات و ضداطلاعات ، کاردانی عملیات کشوری ، اطلاعات نظامی ، علوم انتظامی ، علوم انتظامی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیای نظامی ، جغرافیا ، تاریخ ، دبیری جغرافیا ، دبیری تاریخ ، باستان‌شناسی ، آمار

زیرگروه ۵ در کنکور سراسر انسانی:

روانشناسی ، علوم تربیتی ، راهنمایی و مشاوره ، مطالعات خانواده ، کتابداری ، دبیری تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، کاردانی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

ضرایب دروس اختصاصی کنکور، راهی برای برنامه ریزی بهتر

در انتهای این مقاله باید بر این نکته تاکید کنیم که شناخت ضرایب دروس کنکور انسانی به داوطلب کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری انجام دهد. کنکور یک مسیر طولانی و یک ساله است. به کمک پیشتکار، تلاش و ممارست می توان در آزمون کنکور رتبه بالایی کسب کرد.

 

کلاس کنکور انسانی در تهران!!

Rate this post
دیدگاه کاربران
  • فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 7 فروردین 1399

    اقا لینک مطلبو من پیدا نکردم.میشه راهنماییم کنید؟

    • AmoozeshCenter 15 فروردین 1399

      سلام لینک در ابتدای این صفحه قرار دارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.